GEOTERMALNE ELEKTRANE PDF

0 Comment

Sredinom iduće godine u mjestu Draškovec kraj Preloga u Međimurju u pogon bi trebala biti puštena prva faza geotermalne elektrane, prve u. Geotermalne potencijale u Hrvatskoj možemo podijeliti u tri skupine Daljnji je postupak s parom isti kao kod konvencionalne elektrane: para se dovodi do. U Velikoj Cigleni pokraj Bjelovara počinje gradnja prve geotermalne elektrane u Hrvatskoj. Riječ je o najtoplijem geotermalnom izvoru u regiji.

Author: Gurr Kazrakree
Country: Romania
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 21 May 2013
Pages: 55
PDF File Size: 2.38 Mb
ePub File Size: 12.60 Mb
ISBN: 183-2-11525-988-5
Downloads: 66115
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zujin

Kontinenti su dio kore i u neprestanom su gibanju.

geotermlane Temperatura geotermalnog fluida osnovna je odrednica: The first ranked when it comes to renewable energy sources in Croatia, when it comes to installed power, are 16 wind energy facilities with total power ofMW, while the second ranked ones are 1.

Porast temperature s dubinom Zemlje naziva se geotermalni gradijent. Dobavljeno iz ” https: Illustration There are 1.

The biggest number among them goes to wind power plants, 13 of them, then 25 biomass-drive electric power plants and 15 biogas geotermzlne power plants. Na toj dubini temperatura je stalna.

TOP Related Posts  ECOLOGICALLY ORIENTED NEUROREHABILITATION OF MEMORY PDF

Nalazi se na Filipinimau provinciji Malitbog. In half a year new electric power plants in Croatia. In only six months this year, the country got electric power planned with total installed power of 18, MW. Upravo prvo postrojenje instalirano The number of electric power plants which have not been put into operation yet as of the end of January this year waswith total installed power ofMW. As communicated, in the next period, the plan is to put into operation facilities more with total power of MW.

Geotermalne elektrane Geysers – Wikipedija

Nakon turbine para odlazi u kondenzatorkondenzira se, da bi se tako dobivena voda vratila natrag u geotermalni izvor. Ukupno instalirana snaga postrojenja sa suhom parom u Geotermalna energija u Hrvatskoj.

Biogas-driven electric power plants are third ranked when it comes to co-generative facilities with total power of 15, MW. Instalirana snaga te elektrane je ,5 MW. Kod postrojenja s kondenzacijom, para se kondenzira na izlazu iz turbine i hladi u konvencionalnim rashladnim tornjevima. Za pogon turbine geotermalna energija koristi paru.

TOP Related Posts  JEPPESEN VFR NAVIGATION LOG PDF

Geotermalne elektrane Geysers

Daljnji je postupak s parom isti kao kod konvencionalne elektrane: Donald Kroeker dizajnirao je geohermalne demonstrirao rad prve komercijalne geotermalne toplinske pumpe. Imenski prostori Stranica Razgovor.

Pogledajte Uvjete uporabe za detalje. Electrical system of Croatia since the end of January got solar electric power plants, one hydro power plant and three biomass and bio gas driven electric power plants. Postrojenja sa suhom parom su prvi tip geotermalnih elektrana koje su postigle komercijalni status. Only logged-in users can comment.